12. Alarmsituatie beëindigen

Als de alarmsituatie zich niet meer voordoet, moet op de mobiele telefoon van de alarmgever het alarm worden beëindigd. Dit gebeurt door de rode slider helemaal naar links te bewegen tot deze niet meer verder gaat. Alle hulpverleners in de alarmcirkel en de PERSAFE-meldkamer ontvangen bericht dat alarmsituatie voorbij is. De alarmmelding sluit zich en kan niet meer worden geopend.