11. Noodoproep alarm melding

Zodra een alarm is gemaakt, verstuurt PERSAFE een alarmmelding aan alle hulpverleners in de alarmcirkel die op dat moment beschikbaar zijn (online zijn) of de PERSAFE-meldkamer. Alle alarmgegevens worden vervolgens elke 10 seconden ververst en elke 10 seconden wordt de locatie van de alarmgever en de hulpverleners geactualiseerd.

De hulpverleners of de PERSAFE-meldkamer ontvangen volgende alarmbericht:

  • Naam van de alarmgever en tijdstip.
  • Soort alarm (noodalarm, valdetectie, telefoon beschadigd).
  • Adres volgens Google-maps in tekst.
  • Batterij niveau van mobiele telefoon van alarmgever en ingestelde geluidsprofiel voor zenden alarm (stil, vibreren, normaal of luid).

Op de landkaart zie je de locatie van de alarmgever (gebruiker icoon in rood) en de locatie/onlinestatus van de andere hulpverleners die actief zijn in de alarmcirkel van alarmgever. De oranje gebruiker-icoon ben jijzelf.

Je wordt gevraagd of je de alarmmelding wilt accepteren (hulp wilt verlenen) of niet.

Indien noodoproep alarmmelding direct naar meldkamer gaat ontvangt de meldkamer deze informatie.

Als je de alarmmelding accepteert, wordt dit voor alle andere hulpverleners ook direct zichtbaar omdat jouw gebruiker-icoon geel wordt (actieve hulpverlener). In bijgaand voorbeeld zie je dat Tobias een actieve hulpverlener is voor John.

Als je de alarmmelding accepteert verandert je scherm en krijg je extra knoppen om effectief hulp te verlenen:

  • Groene CALL knop = een direct spreek/luister verbinding met alarmgever opbouwen
  • Blauwe PLAY knop = afspelen van audio-opname op de telefoon van de alarmgever van het tijdstip waarop alarm werd gemaakt
  • Rode alarmcentrale knop = mogelijkheid om alarm te escaleren naar PERSAFE-meldkamer als jijzelf niet voldoende hulp kunt verlenen of als je vindt dat alarmgever dringend 112 hulpdiensten nodig heeft
  • Gele i-knop = medische informatie die alarmgever heeft opgeslagen en ter beschikking wil stellen aan hulpverleners