16. Controleren of de alarmknop en de app goed werkt

Een gebruiker kan regelmatig controleren of de alarmknop/Badge en de app goed werkt. Druk één keer kort op de alarmknop/Badge als app niet op scherm van telefoon open staat. Na enige seconden ontvangt de aangesloten telefoon een bericht terug van de PERSAFE-alarmserver vergezeld van een audiosignaal (afhankelijk van notificatie instellingen) en een Android of IOS-scherm bericht “alarmknop/Badge actief”. Indien geen schermbericht en audiosignaal komt is de app niet actief of de knop niet goed aangesloten waardoor gebruiker niet veilig is.