16. CONTROLEREN OF DE ALARMKNOP, DE BADGE EN DE APP GOED WERKT

Een medewerker kan dagelijks/regelmatig controleren of de alarmknop, de Badge en de app goed werkt. Druk één keer KORT op de alarmknop of de groene knop van de Badge. Na enige seconden ontvangt de aangesloten telefoon een bericht terug van de PERSAFE-alarmserver vergezeld van een audiosignaal (afhankelijk van notificatie instellingen) en een Android of IOS schermbericht “Alarmknop/Badge actief”.

Indien er geen schermbericht en audiosignaal komt is de app niet actief of de alarmknop of Badge niet goed aangesloten waardoor medewerker niet veilig is. Neem dan de volgende stappen om systeem werking te herstellen;

· Controleer of telefoon een actieve internetverbinding heeft (open een andere app en controleer of deze wel werkt)

· Controleer of de bluetooth van de telefoon actief is

· Bij een Badge controleer je of de Badge is aangeschakeld (zie hoofdstuk 11)

· Open de PERSAFE-app op je telefoon

· Druk nog een keer kort op de alarmknop of groene knop van de Badge en controleer of er een schermbericht binnen komt na enkele seconden. Indien ja, dan sluit je het bericht door op “oké” te drukken. Alles werkt goed en je hoeft verder niets te doen

· Indien je geen schermbericht ontvangt, open dan het app menu (linker bovenzijde) en kies “verbind”

· Ontkoppel de alarmknop of de Badge (bevestig met “ja”)

· Houdt de alarmknop of Badge bij de hand en verbind de alarmknop of Badge opnieuw met je telefoon. Volg hiervoor punt 11 van de handleiding.