5. Alarmcirkels aanmaken, wijzigen en verwijderen

Ga naar “manage” in het app menu of naar my.persafe.eu via internetbrowser.

Met een alarmcirkel bepaal je wie hulpverlener is voor een gebruiker die een alarm maakt. Alarmcirkels worden altijd gemaakt per gebruiker, waarbij je jezelf in de situatie verplaatst welke gebruiker alarmgever is (dus een alarm maakt) en wie dan de hulpverleners moeten zijn.

Klik op “alarmcirkels” om een bestaande alarmcirkel te wijzigen of een nieuwe alarmcirkel aan te maken. Je kunt voor een individuele gebruiker één of meerdere verschillende alarmcirkels maken.

Alle gebruikers die actief en geaccepteerd hebben kunnen als HULPVERLENER worden UITGENODIGD.

Selecteer eerst voor welke gebruiker je de alarmcirkel wilt aanmaken of wijzigen door in het uitklap menu de gebruiker te selecteren. Als je de gebruiker hebt geselecteerd verschijnen de reeds actieve alarmcirkels voor deze gebruiker die je kunt inzien of wijzigen.

Door PERSAFE is altijd een eerste alarmcirkel aangemaakt die je verder kunt aanpassen, klik daarvoor op de alarmcirkel en kies bewerken. Als je een nieuwe alarmcirkel wil toevoegen kies je;
+ alarmcirkel toevoegen

Een nieuw scherm opent zich om een alarmcirkel in te richten en hulpverleners uit te nodigen:

  • Geef elke alarmcirkel een unieke naam. Je kunt bestaande tekst verwijderen en nieuwe naam invoeren
  • Kies via het uitklapmenu “selecteer hulpverleners” die gebruikers die als hulpverlener uitgenodigd worden als deze alarmgever een noodsituatie heeft
  • Nadat je een gebruiker in het uitklap menu hebt geselecteerd klik je op knop “uitnodigen”. Pas daarna kun je nog meer hulpverleners toevoegen en steeds weer via knop “uitnodigen” toevoegen aan de alarmcirkel. Elke hulpverlener wordt met een kaartje zichtbaar.
  • Als je alle hulpverleners hebt geselecteerd moet je “aanmaken” aanklikken om de alarmcirkel actief te maken en de uitnodigingen via email uit te sturen aan de hulpverleners
  • Als je hulpverleners wilt uitnodigen van buiten jouw PERSAFE-abonnement dan maak je uitklap menu leeg door rechts op x-teken te klikken en vervolgens het volledige email adres van de PERSAFE-gebruiker in te voeren waaronder deze gebruiker bij PERSAFE geregistreerd staat. PERSAFE zal actief zoeken in bestand en naam van gebruiker weergegeven. Selecteer en nodig uit.

De uitnodiging email wordt aan de gekozen hulpverleners verstuurd. Je kunt controleren in het alarmcirkel menu of de hulpverlener(s) de uitnodiging hebben geaccepteerd door de persoon in het uitklap menu te selecteren voor wie je dit wilt controleren. Zodra je de persoon hebt geselecteerd worden de alarmcirkels voor deze persoon weergegeven. Klik op de alarmcirkel waarvan je de details wilt inzien en vervolgens op “bewerk”. Je ziet nu de hulpverleners in deze alarmcirkel. Door op hun naam te klikken zie je hun status (in afwachting – geaccepteerd).

De hulpverleners hebben een email uitnodiging ontvangen. In deze uitnodiging worden ze gevraagd of ze hulpverlener willen zijn. Indien ze uitnodiging accepteren kunnen ze aangeven of ze wel of niet hun actuele locatie positie met de alarmgever willen delen. Hiervoor krijgen ze volgende keuzes;

  • Ik deel continue mijn actuele locatie met deze persoon ook als deze niet in alarm is
  • Ik deel alleen mijn actuele locatie met deze persoon als deze in alarm is, zodat de andere hulpverleners van elkaar kunnen zien wie het dichtste bij is
  • Ik deel nooit mijn actuele locatie met deze persoon en de andere hulpverleners ook niet als deze persoon in alarm is

Natuurlijk kunnen de instellingen altijd achteraf gewijzigd worden.

Zodra de hulpverlener de uitnodiging accepteert wordt de gebruiker icoon zichtbaar in het alarmcirkel scherm van de app van degene die de uitnodigingen heeft verstuurd. Afhankelijk van de keuze of hulpverlener zijn actuele locatie deelt wordt de gebruiker icoon weergegeven in de landkaart of onderin het scherm (geen actuele locatie delen)

Indien je meerdere alarmcirkels wilt maken voor een gebruiker dan is dit op dezelfde manier mogelijk. De gebruiker kan dan in de app wisselen tussen alarmcirkels door op de oranje knop boven in het app scherm te klikken. Dit kan relevant zijn als gebruiker op meerdere locaties werkt of woont of een sportgroep heeft met unieke hulpverleners.

Bestaande alarmcirkels kunnen altijd worden gewijzigd of verwijdert. Selecteer eerst in het uitklapmenu de gebruiker waarvoor alarmcirkel gewijzigd of verwijdert moet worden. Na selectie worden de alarmcirkels weergegeven van die gebruiker. Klik op de alarmcirkel welke je wilt wijzigen en klik op “bewerken” of “verwijderen”.