6. INSTELLINGENPROFIELEN AANMAKEN

PERSAFE heeft standaard 3 instellingenprofielen aangemaakt voor BEHEERDER – MEMBER en READONLY gebruiker. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om nieuwe instellingenprofielen toe te voegen. In het instellingenprofiel bepaal je welke gebruikers bepaalde app-knoppen actief hebben (mogen bedienen) en welke standaard instelling hiervoor geld (bijv. locatie delen, geluidsprofielen, etc.)

Je hebt alleen toegang tot de account instellingenprofiel functie in het portaal als jouw gebruikersrol BEHEERDER of ABONNEMENTHOUDER is. Selecteer “ACCOUNT” en daarna “INSTELLINGEN” in het dashboard. Het volgende scherm opent zich met “standaard fabrieksinstellingen” profiel.

Wijzig de bestaande 3 profielen of maak nieuwe instellingenprofielen aan en geef deze profielen unieke namen. Vergeet niet de wijzigingen op te slaan via de “opslaan” knop.

Per instellingenprofiel bepaalt de BEHEERDER van het abonnement;

 • De knoppen en functionaliteiten in de app waar de gebruiker toegang tot heeft (mag bedienen in de app)
 • Wat de standaard instelling voor deze knoppen en functionaliteiten zijn indien gebruiker geen toegang heeft om deze te wijzigen

In het instellingenprofiel kunnen volgende instellingen worden toegewezen.

ALGEMEEN;

 • App AAN en UIT zetten = Gebruiker kan wel of niet de AAN/UIT knop in app menu bedienen
 • SMS backup = indien er geen internetverbinding is verzend telefoon na 40 seconden de alarmoproep via een SMS bericht. Let op is alleen voor Android toestellen actief.
 • Vooralarm timer aanpassen = Als gebruiker handmatig alarmoproep maakt (met de rode slider of losse alarmknop) kan een vooralarm timer ingesteld worden waarbij gebruiker een eventueel vals alarm kan cancelen voordat alarmoproep wordt uitgestuurd naar hulpverleners. Met deze instelling kan gebruiker de ingestelde timer wel of niet wijzigen en wordt de tijdsinstelling bepaalt
 • Linkguard frequentie = De telefoon en de alarm-server hebben iedere minuut contact om te controleren of de verbinding actief is. Je kunt kiezen tussen een energiezuinige frequentie (alleen bij verplaatsing) of een professionele (elke minuut ongeacht of er verplaatsing is. Met deze instelling kan gebruiker de ingestelde frequentie wel of niet wijzigen.
 • Alarmsoort voor alarmknop = type alarm bij indrukken van de alarmknop (noodalarm of assistentie verzoek). Met deze instelling kan gebruiker de ingestelde type alarm wel of niet wijzigen.
 • MONITOR functionaliteit = heeft deze gebruiker wel of niet toegang tot monitor functie in my.persafe portaal
 • ALARM CENTRE functionaliteit = heeft deze gebruiker wel of niet toegang tot alarmcentrale functie in my.persafe portaal
 • TEAMleden wijzigen = mag deze gebruiker wel of niet zelf gebruikers toevoegen en verwijderen in TEAM scherm van de app

 

AUDIO NOTIFICATIES;

 • Geluidsprofiel voor ontvangen alarmen = opties zijn stil, vibreren, normaal en luid (alleen Android). Met deze instelling kan gebruiker het ingestelde geluidsprofiel wel of niet wijzigen.
 • Geluidsprofiel voor uitzenden alarmen = opties zijn stil, vibreren, normaal en luid (alleen Android). Met deze instelling kan gebruiker het ingestelde geluidsprofiel wel of niet wijzigen.
 • Verbinding met server verloren notificatie = deze instelling is alleen mogelijk bij professional linkguard (elke minuut hebben de server en de telefoon contact om te controleren of de verbinding actief is) waarbij gebruiker audio notificatie ontvangt als een gebruiker in zijn alarmcirkel verbinding met alarm-server voor meer dan 7 minuten heeft verloren. Met deze instelling kan gebruiker de ingestelde notificatie wel of niet wijzigen.
 • PLACES notificatie = aan of uit zetten van audio notificatie als nieuw PLACES bericht wordt ontvangen. Met deze instelling kan gebruiker de ingestelde notificatie wel of niet wijzigen.
 • Batterij notificatie = aan of uit zetten van audio notificatie als nieuw BATTERIJ LOW bericht wordt ontvangen. Met deze instelling kan gebruiker de ingestelde notificatie wel of niet wijzigen.

LOCATIE DELEN;
Er wordt op twee niveaus geregeld hoe en wanneer de gebruiker locatie deelt met andere PERSAFE gebruikers. Er is een standaard instelling die altijd geld, waarbij volgende instellingen mogelijk zijn;

 • Ik deel altijd mijn locatie
 • Ik deel alleen mijn locatie als ik hulp verleen of als ik zelf in alarm ben
 • Ik deel alleen mijn locatie als ik zelf in alarm ben

Als je kiest voor “ik deel altijd mijn locatie” dan kun je in de app met de knop “tijdelijk locatie delen UIT/AAN” de standaard instelling tijdelijk overschrijven. De beheerder heeft de mogelijkheid om gebruiker wel of niet toegang te geven tot deze knop via;

 • Menuknop locatie delen = Gebruiker kan de knop in app menu “locatie wel/niet delen” bedienen. Als gebruiker deze niet zelf kan bedienen in de app wordt de standaard ingestelde waarde door de beheerder bepaalt
  • locatie delen
  • locatie verbergen
 • In het uitklap menu wordt door beheerder de standaard locatie delen instelling bepaalt (altijd locatie delen – alleen locatie delen als ik hulp verleen en als ik zelf in alarm ben – alleen locatie delen als ik zelf in alarm ben)

VALDETECTIE;

 • Valdetectie functie = mag de gebruiker wel of niet de valdetectie knop in de app bedienen (valdetectie AAN of UIT zetten met de knop tussen de rode en de blauwe slider). Indien de gebruiker deze knop niet mag bedienen wordt de standaard ingestelde waarde door beheerder bepaald
 • Valdetectie modus = alleen van toepassing als valdetectie via de sensoren in de telefoon wordt verricht (knop is niet van toepassing voor de Badge). Hiermee wordt geregeld of de sensoren in de telefoon worden geoptimaliseerd om een valimpact bij uitoefenen van een SPORT waar te nemen (wielrennen, mountainbiken, hardlopen, fietsen) of juist tijdens andere activiteiten (NIET-SPORTMODUS)
 • Vooralarm valdetectie timer = Als gebruiker valdetectie alarmoproep maakt (met de sensoren in de telefoon of losse Badge) kan een vooralarm timer ingesteld worden waarbij gebruiker een eventueel vals alarm kan cancelen voordat alarmoproep wordt uitgestuurd naar hulpverleners. Met deze instelling kan gebruiker de ingestelde timer wel of niet wijzigen en wordt de tijdsinstelling bepaalt
 • Badge niet bewegen tijd = alleen voor de Badge wordt de timer voor registreren van niet bewegen bepaalt en of de gebruiker deze mag wijzigen of niet (
 • Badge niet bewegen sensitiviteit = alleen voor de Badge wordt de sensor sensitiviteit voor registreren van niet bewegen bepaalt en of de gebruiker deze mag wijzigen of niet fabrieksinstelling “normaal”
 • Badge hellingshoek detecteren = alleen voor de Badge wordt de instelling wel of niet hellingshoek detecteren bepaalt en of de gebruiker deze mag wijzigen of niet
 • Badge dubbel klop = alleen voor de Badge wordt de instelling noodalarm maken door twee keer op de Badge te kloppen AAN of UIT gezet en bepaalt en of de gebruiker deze instelling mag wijzigen (dubbel klop knop in app menu mag bedienen)
 • Badge dubbel klop sensitiviteit = alleen voor de Badge wordt de sensitiviteit instelling voor het kloppen bepaalt en of de gebruiker deze instelling mag wijzigen