7. GROEPEN AANMAKEN, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN

Met de “GROEPEN” functie kun je makkelijk personeel mutaties managen. In plaats van alle alarmcirkels aan te passen hoef je alleen de groepen te wijzigen. Zo kun je bijvoorbeeld een groep hulpverleners aanmaken waar alle alarmgevers altijd op moeten alarmeren, of worden alle medewerkers in een werklocatie in een groep ondergebracht die altijd op elkaar alarmeren. Als dan iemand van die groep de onderneming verlaat of een andere functie krijgt hoeft alleen die groep aangepast te worden.

Klik in de linker balk of op dashboard op menu “GROEPEN” om bestaande groepen in te zien, te wijzigen of een nieuwe groep aan te maken.

Alle actieve groepen in het abonnement worden getoond en kunnen met “bewerk” en verwijder” knop worden gewijzigd.

Om nieuwe groep te maken klik je op “+ groep toevoegen” knop

⦁ Je kunt de groep een naam geven en een omschrijving geven.
⦁ Je kunt via het uitklapmenu gebruikers kiezen als deelnemers in de groep.
⦁ Klik op elke unieke gebruiker in het uitklapmenu.
⦁ Nadat je de gebruikers voor de groep in het uitklap menu hebt geselecteerd klik je op knop “aanmaken”, en is de groep actief in het account