persafe_socials

General conditions

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN PerSafe B.V. VOOR APP DIENST

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de PERSAFE-service door consumenten.

PERSAFE biedt een gepersonaliseerde service in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot de PERSAFE app, compatible met een smartphone (Android en iOS), die via een actieve internetverbinding, diverse persoonsalarmeringsfuncties levert.

Het gebruik van onze service is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over ‘de PERSAFE-service’, ‘onze service’ of ‘de service’, bedoelen we de gepersonaliseerde service die door PERSAFE wordt geleverd voor het gebruiken van de PERSAFE app, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle service en software die is verbonden aan onze service (My.Persafe.eu portaal).

1. Documenten

Alle technische informatie met betrekking tot de producten en diensten van PERSAFE en het onderhoud ervan blijft eigendom van PERSAFE en mag, behalve waar bedoeld als gebruiksaanwijzing of reclameboodschap, niet worden gebruikt of gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen of meegedeeld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PERSAFE. Afbeeldingen, catalogi, kleuren, tekeningen, afmetingen, gewichten en afmetingen enz. die door PERSAFE ter beschikking worden gesteld als gedrukte informatie, zijn slechts bedoeld om een algemeen beeld te geven van de goederen waarnaar zij verwijzen; ze zijn slechts bij benadering en zijn daarom niet bindend voor PERSAFE.

2. Lidmaatschap

 1. Je PERSAFE-lidmaatschap wordt maandelijks voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de PERSAFE-service, moet je beschikken over een actieve vorm van internettoegang en een smartphone met Android of iOS als besturingssysteem. Je moet ons tevens een of meer Betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel’ betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om maandelijks je lidmaatschapskosten voor de komende maand af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je maandelijkse factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder).
 2. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale aanbiedingen of abonnementen die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan je worden verstrekt wanneer je je registreert of zullen in andere aan jou gerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je PERSAFE-lidmaatschap kun je vinden op ons my.persafe.eu door in te loggen met je accountgegevens.

3. Promoties/acties

 1. PERSAFE behoudt zich het recht voor om te allen tijde gebruik te kunnen maken van promoties/acties. In het geval van een promotie/actie zal er verwezen worden naar de specifieke actievoorwaarden die gelden voor die bepaalde promotie/actie.
 2. PERSAFE bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een promotie/actie en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik te voorkomen. We behouden ons het recht voor om promoties/acties in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Aan de hand van gegevens, zoals een apparaat-id, betaalmiddel, e-mailadres of mobiel telefoonnummer, die voor een bestaand of recent PERSAFE-lidmaatschap worden gebruikt, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor een promotie/actie. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere promoties/acties.

4. Herroepingsrecht

 1. Je kunt het PERSAFE-lidmaatschap en de aankoop van de noodknop gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien je de noodknop NIET in gebruik hebt genomen en de noodknop geen draagsporen vertoond (je hebt de noodknop alleen beoordeeld zoals je dit ook in een fysieke winkel gedaan zou hebben). (. PERSAFE mag vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet tot opgave van reden(en) verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht dien je contact op te nemen met Persafe op info@persafe.eu of op 085-0717308. Vermeld hierbij altijd het email adres waarmee je de bestelling hebt gedaan. Je ontvangt van Persafe een email met een herroepingsformulier wat je moet gebruiken voor het retour sturen van de noodknop. De kosten voor het retoursturen zijn voor de abonnementhouder. Je bent verantwoordelijk dat de retourzending ook daadwerkelijk bij Persafe wordt afgeleverd. 
 4. Persafe controleert na ontvangst de noodknop op gebruikerssporen en betaald alleen de aankoopkosten van de noodknop terug als de noodknop is ontvangen en geen gebruikerssporen heeft.
 5. Voor het gebruik van jouw herroepingsrecht stem je voor het sluiten van de overeenkomst in met de directe levering van de PERSAFE-service. De kosten voor de aanschaf van de noodknop worden door Persafe vergoedt. De kosten voor de eerste maand van het abonnementsgeld worden niet door Persafe vergoedt. Eenmalige kosten (bijv. verzendkosten of registratiekosten) die Persafe in rekening heeft gebracht bij de aankoop worden ook niet vergoedt. Persafe doet de terugbetaling op een bij ons bekende bankrekening.
 6. Het terug te betalen bedrag zal binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst en acceptatie van het herroepingsformulier met de noodknop worden teruggestort.
 7. Indien PERSAFE jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het herroepingsformulier niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke af, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 8. Indien PERSAFE de in het voorgaande lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan jou heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de je die informatie hebt ontvangen.

5. Facturering en opzegging

 1. Factureringscyclus. De lidmaatschapskosten voor de PERSAFE-service en andere eventuele kosten in verband met je gebruik van de service, zoals belastingen en mogelijke transactiekosten, worden telkens maandelijks voor de daaropvolgende maand via je Betaalmiddel afgeschreven op de datum waarop je de PERSAFE-service voor het eerst bent gaan gebruiken. Dat betekent dat bij het sluiten van de overeenkomst er direct betaald wordt voor de eerste maand, tenzij er specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn. Creditcards en bankrekening waarvoor automatische incasso is afgegeven worden direct belast bij aankoop. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Ga naar my.persafe.eu en klik op de pagina ‘Account’ op de link ‘Factureringsgegevens’ als je je volgende betalingsdatum wilt bekijken.
 2. Betaalmiddelen. Om de PERSAFE-service te gebruiken, moet je een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Onder ‘Account’ op de pagina ‘Informatie’ kun je je Betaalmiddelen inzien en het proces starten om deze bij te werken. We kunnen je Betaalmiddelen ook bijwerken aan de hand van gegevens die je de betaaldienstverleners hebt verstrekt. Indien een Betaalmiddel wordt bijgewerkt, geef je ons toestemming om de kosten voor de PERSAFE-service te blijven afschrijven van de bijgewerkte Betaalmiddelen. Indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, geef je ons toestemming om de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account gekoppeld zijn. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren en de betaalverplichting blijft bestaan. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je Betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de service opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je Betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betaalmiddel.
 3. Opzegging. Je kunt je Persafe-lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je besloten hebt om op te zeggen, behoud je toegang tot de PERSAFE-service tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. Gezien het feit dat er telkens aan het einde van de maand voor de daaropvolgende maand wordt gefactureerd, is het nodig om uiterlijk 10 dagen voor het einde van de maand op te zeggen, zodat de daarop volgende factureringsperiode niet ingaat. Mocht je een bepaalde gebruiker willen opzeggen en het abonnement willen behouden, dan dient deze gebruiker 5 dagen voor het einde van de maand te zijn verwijderd. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden. Als je wilt opzeggen, ga je naar de ‘Account’-pagina en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch verwijderd aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer je account wordt beëindigd, klik je onder ‘Account’ op ‘Informatie’.
 4. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in onze abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

 6. PERSAFE-service

 1. Je moet minimaal achttien voor zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om als abonnementhouder aangemerkt te kunnen worden en daarmee lid te worden van de PERSAFE-service. Minderjarigen mogen alleen als gebruiker gebruikmaken van de service onder toezicht van een volwassene.
 2. De PERSAFE-service en de inhoud die via de service beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 3. Je kunt de PERSAFE-service in beginsel gebruiken in elk land waar je je account hebt geopend, mits de omstandigheden voldoen aan de algemene standaarden voor het gebruik van de app. PERSAFE garandeert daarmee niet dat de dienst overal ter wereld, te allen tijde zal functioneren.
 4. Je stemt ermee in om de PERSAFE-service, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgeving en voorschriften/gebruikershandleidingen, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van het gebruik van de service. Je stemt er ook mee in om de servicebescherming van de PERSAFE-service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de PERSAFE-service of datamining, -verzameling of –extractie te laten plaatsvinden; software of andere producten of processen die via de PERSAFE-service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze codes in te voegen of service van de PERSAFE-service te manipuleren.Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of –hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de PERSAFE-service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.
 5. De verbindingskwaliteit van de PERSAFE-service kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je GPS-locatie, de beschikbaarheid en bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding en de technische instellingen smartphone. De minimaal vereiste verbindingssnelheid van de internetverbinding voor het gebruik van de service is 30 kbps. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata.
 6. De PERSAFE-software is ontwikkeld door of voor PERSAFE en ontworpen om de PERSAFE-service te kunnen gebruiken via PERSAFE-compatibele apparaten. De PERSAFE-software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de service mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van PERSAFE en gerelateerde software van derden kunt ontvangen.

7. Escalatiefunctie EuroPAC meldkamer / bijkomende kosten

 1. In beginsel zal PERSAFE ervoor zorgen dat de zorg voor de afhandeling van jouw alarm altijd bij de personen terecht die jij daarvoor hebt ingesteld. Desondanks kan zich de situatie voordoen dat één van deze personen het nodig vindt om professionele hulp in te schakelen, hierbij kan gedacht worden aan politie, ambulance en/of brandweer. Ook kan het zo zijn dat in jouw alarmsituatie geen personen beschikbaar zijn om jouw alarm af te handelen. In die twee situaties maakt PERSAFE het mogelijk om de alarmsituatie te laten escaleren naar een professioneel niveau. Dit zorgt ervoor dat jouw alarm, hoe dan ook, altijd beantwoord zal worden en hulp wordt georganiseerd. Let op dat de escalatiefunctie als contactpersonen niet reageren alleen actief is geschakeld als in de alarmcirkel van de alarmgever minimaal 1 contactpersoon is gekoppeld.
 2. In jouw Persafe-lidmaatschap is standaard een escalatiedienst opgenomen waarmee een alarm kan worden geëscaleerd naar de gecertificeerde alarmcentrale EuroPAC V.O.F. kantoorhoudende aan het adres Batavenweg 2 te (5349 BB) Oss. Hierbij zal een alarmcentralist met spoed verdere zorg dragen voor uw alarmafhandeling. Wanneer er over zal worden gegaan naar escalatie, zal de werkelijke actieve diensttijd van de alarmcentralemedewerker worden geregistreerd. Hiervoor is een ruime periode van 15 minuten in het standaard abonnement inbegrepen.
 3. In het geval van een alarmafhandeling die langer dan 15 minuten actieve werktijd vergt, zal er voor elke minuut die de 15 minuten overschrijdt € 1,00 per minuut in rekening worden gebracht in het abonnement van de gebruiker die het alarm geactiveerd heeft.
  Deze zullen via de automatische incasso aan het einde van de betalingsperiode worden gefactureerd (zie ‘4. Facturering en opzegging’).

8. Aansprakelijkheid

Persafe is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen, het niet/slecht functioneren van het netwerk en/of de telefoonverbinding en/of de internetverbinding waarvan de gebruiker gebruikmaakt of het niet voldoen aan de door Persafe gestelde voorwaarden voor het gebruiken van de dienst.

Ook is Persafe niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de leverancier van hardware of de provider van de gebruiker, updates plaatst en/of noodzakelijke updates niet onderhoudt, waardoor de dienst van Persafe niet meer werkt of niet naar behoren functioneert.

9. Wachtwoorden en accounttoegang

De gebruiker die het PERSAFE-account heeft aangemaakt en via wiens Betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de ‘Abonnementshouder’), heeft toegang tot en controle over het PERSAFE-account en de PERSAFE-compatibele apparaten waarmee toegang tot onze service wordt verkregen. Bovendien is de Abonnementhouder verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het PERSAFE-account. Als de Abonnementhouder controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt, dient hij of zij toezicht te houden op de PERSAFE-compatibele apparaten waarmee toegang tot de service wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, PERSAFE of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

10. Overig

 1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.
 2. Ongevraagde materialen. PERSAFE accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor PERSAFE-service en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen PERSAFE- service of -programmering en materialen of ideeën die aan PERSAFE zijn verstrekt.
 3. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze service of als je hulp nodig hebt met je account, kun je het PERSAFE Helpcentrum op onze website bezoeken. In sommige gevallen kan de klantenservice je het beste helpen via een ondersteuningstool voor externe toegang, waarmee we volledig toegang tot je computer hebben. Als je niet wilt dat we dergelijke toegang hebben, moet je ondersteuning via de tool voor externe toegang weigeren. We zullen je dan op een andere manier helpen.
 4. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.
 5. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. PERSAFE kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.
 6. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

Mocht je vragen hebben of nader contact met ons op willen nemen dan kan je ons telefonisch bereiken op 085 071 7308 of een e-mail sturen naar info@persafe.eu.

PerSafe B.V.
Traverse 26
5361TE Grave, the Netherlands

ALGEMENE VOORWAARDEN PerSafe B.V. VOOR AANKOOP ELECTRONICA

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten aan een consument.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door PERSAFE worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de PERSAFE;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat deconsument of PERSAFE in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. PerSafe B.V.: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Product: alle hardware apparaten verkocht door PERSAFE;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de PERSAFE en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en PERSAFE gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit

PerSafe B.V. Traverse 26
5361TE Grave, the Netherlands

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: E-mailadres: KvK-nummer: Btw-nummer:

085 071 7308 (lokaal tarief)
Op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur info@persafe.eu
65059964
NL855964637B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PERSAFE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PERSAFE en consument, met betrekking tot het product.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PERSAFE voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij PERSAFE zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Documenten

Alle technische informatie met betrekking tot de producten van PERSAFE en het onderhoud ervan blijft eigendom van PERSAFE en mag, behalve waar bedoeld als gebruiksaanwijzing of reclameboodschap, niet worden gebruikt of gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen of meegedeeld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PERSAFE. Afbeeldingen, catalogi, kleuren, tekeningen, afmetingen, gewichten en afmetingen enz. Die door PERSAFE ter beschikking worden gesteld als gedrukte informatie, zijn slechts bedoeld om een algemeen beeld te geven van de goederen waarnaar zij verwijzen; ze zijn slechts bij benadering en zijn daarom niet bindend voor PERSAFE.

Artikel 5. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PERSAFE gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PERSAFE niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PERSAFE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door PERSAFE is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PERSAFE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal PERSAFE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. PERSAFE kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien PERSAFE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. PERSAFE zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van PERSAFE waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. PERSAFE mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. Indien PERSAFE de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien PERSAFE de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen

Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en inspecteren. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als PERSAFE hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan PERSAFE door een email te sturen aan info@persafe.eu.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug met een volledig ingevuld herroepingsformulier zoals opgevraagd en verstrekt door Persafe. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door PERSAFE verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product en is ook verantwoordelijk dat het product bij Persafe wordt afgeleverd.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10. Verplichtingen van PERSAFE bij herroeping

 1. PERSAFE vergoedt de aankoopkosten van de geretourneerde noodknop onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de noodknop door Persafe wordt ontvangen.
 2. PERSAFE gebruikt voor terugbetaling een bankrekeningnummer dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. PERSAFE gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft PERSAFE de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan PERSAFE producten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar PERSAFE geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PERSAFE dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. PERSAFE staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. PERSAFE biedt voor al haar producten een verkopersgarantie aan van twaalf maanden na aankoopdatum, mits er sprake is van normaal gebruik en naleving van de aanwijzingen uit de gebruikershandleiding. Een door PERSAFE diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover PERSAFE kan doen gelden indien PERSAFE is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van PERSAFE, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Artikel 13. Levering en uitvoering

 1. PERSAFE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PERSAFE kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal PERSAFE geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal PERSAFE het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PERSAFE tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan PERSAFE bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst. Deze worden aan de hand van automatische incasso aan het begin van die betalingsperiode gefactureerd.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PERSAFE te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door PERSAFE is gewezen op de te late betaling en PERSAFE de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is PERSAFE gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. PERSAFE kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. PERSAFE beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PERSAFE.
 3. Bij PERSAFE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PERSAFE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient PERSAFE in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16. Geschillen

Op overeenkomsten tussen PERSAFE en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Mocht u vragen hebben of nader contact met ons op willen nemen dan kunt u ons telefonisch bereiken op 085 071 7308 of een e-mail sturen naar info@persafe.eu.
 3. PerSafe BV. Grave, januari 2023