8. GEBRUIKERS AANMAKEN, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN

Selecteer “GEBRUIKERS” in het dashboard. Je ziet nu alle gebruikers die in het abonnement actief zijn en hoeveel licenties nog niet gebruikt zijn.

Per gebruiker wordt volgende informatie weergegeven: Naam, mobiel nummer, email (indien geregistreerd), schermnaam (gebruikersnaam in de app), rechten toegekend aan deze gebruiker, in welke groepen gebruiker actief is en welk instellingen profiel actief is.

Je kunt in PERSAFE-account gebruikers aanmaken met verschillende rechtenstructuur (BEHEERDER, GEBRUIKER of READONLY gebruikers).

Ga naar menupunt “GEBRUIKERS” en selecteer een van de volgende twee opties;

⦁ + voeg gebruiker toe. Inlog via email (gebruiker die met zijn email adres inlogt)
⦁ + voeg gebruiker toe. Inlog via telefoonnummer (gebruiker die met zijn mobiele telefoonnummer inlogt)

Nadat je keuze hebt gemaakt kun je per gebruiker volgende scherm vullen

⦁ Schermnaam = naam waarmee de gebruiker door andere gebruikers in de app wordt gezien (vaak wordt hier voornaam of een functieomschrijving gebruikt als telefoon wordt gedeeld)
⦁ Als je gekozen hebt voor inlognaam met email dan moet je naast het o6-nummer ook het email adres ingeven
⦁ Als beheerder kun je voor de gebruiker(s) een wachtwoord aanmaken waarmee ze op de app inloggen. Bij gebruikers die hun telefoonnummer als login naam gebruiken moet de beheerder het wachtwoord bepalen. Bij gebruikers die hun email als inlog naam gebruiken kun je als beheerder kiezen of de gebruiker zelf een wachtwoord bepaalt (hij ontvangt dan een uitnodiging per email) of dat je dit als beheerder vastlegt. Bij gebruiker toevoegen met email als login naam moet je hier rechtsonder als beheerder een keuze maken.
⦁ Je mag voor meerdere gebruikers als beheerder hetzelfde wachtwoord gebruiken, bijv. bedrijfnaam1234! Let wel je wachtwoord moet aan een minimum aantal tekens voldoen waarvan minimaal één letter, één hoofdletter, één cijfer en één speciaal teken.
⦁ Bij “artikel” open je uitklap menu en selecteer een van de licentie producten die worden weergegeven. Heb je een abonnement met direct alarmering op de meldkamer afgesloten dan moet je hier het juiste artikel/gebruikerslicentie kiezen voor deze gebruiker
⦁ Bij “groepen” kun je alleen een keuze maken als je al groepen met gebruikers hebt aangemaakt waar je nieuwe gebruikers aan wilt toevoegen. Anders mag je dit leeg laten.
⦁ Bij “instellingenprofiel” kies je per gebruiker welk instellingenprofiel van toepassing is (zie instellingprofielen aanmaken). standaard staat “READONLY” aan.
⦁ Bij “rechten” kies je welke rechten de gebruiker krijgt. Je kunt kiezen tussen
⦁ BEHEERDER > alle rechten in het abonnement
⦁ GEBRUIKER > deze gebruiker kan zijn eigen instellingen wijzigen, hulpverleners toevoegen en verwijderen.
⦁ READONLY > deze gebruiker heeft geen rechten om zelf wijzigingen door te voeren maar de beheerder bepaalt voor deze gebruiker hun instellingen.
⦁ Klik op “aanmaken” om gebruiker aan het abonnement toe te voegen