11. ALARM AFZETTEN

Als de noodsituatie zich niet meer voordoet, of als het een vals alarm betrof, moeten de contactpersonen of de meldkamer worden geïnformeerd dat de noodsituatie is beëindigd. Als je een alarm niet afmeldt blijft het actief en zal de telefoon van de alarmgever ELKE TWEE MINUTEN 8 LUIDE PIEPTONEN afspelen. Het is dus belangrijk om een alarm altijd af te zetten.

PERSAFE kent de volgende manieren om een alarm af te zetten en af te melden op het alarm-platform;

  • Open de Persafe app op de telefoon van de alarmgever en schuif de rode alarmknop rechtsonder in helemaal naar links en laat dan de schuifknop los. Zolang het alarm actief was is de knop linksonder in GRIJS. Als het alarm is afgezet is de knop linksonder in BLAUW.
  • De contactpersonen die de alarmoproep hebben GEACCEPTEERD kunnen het alarm via hun eigen telefoon voor de alarmgever afzetten. Hiervoor klikken ze op de oranje knop “END ALARM” in de rechterbovenhoek van de alarmoproep en volgen ze de aanwijzingen.
  • De meldkamer kan het alarm afzetten nadat ze de alarmoproep hebben ontvangen.

Zodra het alarm wordt afgezet ontvangen alle contactpersonen in de alarmcirkel twee pieptonen als teken dat de noodsituatie voorbij is. (Alleen van toepassing bij abonnement ‘alarmeren naar eigen contactpersonen’).

In de INBOX-pagina van de Persafe app worden de alarmoproepen die hebben plaatsgevonden weergegeven. Je kunt wisselen tussen de LANDKAART pagina en de INBOX-pagina met de ‘dubbele-pijl-knop’ in de rechterbovenhoek van de Persafe app.

Zolang het alarm actief is worden er op de telefoon van de alarmgever elke twee minuten 8 (luide) pieptonen afgespeeld. Dit doen we zodat de alarmgever gevonden kan worden als er alarm wordt gemaakt op een donkere of onoverzichtelijke locatie (bijv. in de kelder van een appartementsgebouw of in een park of bos). De gps-locatie wordt bepaald maar om de laatste paar meters op gehoor te kunnen lokaliseren worden de pieptonen gebruikt. Indien de alarmgever het alarm alleen thuis gebruikt kunnen de pieptonen worden uitgezet > zie punt 16 handleiding > Pieptonen tijdens alarm UIT of AAN zetten