14. FRIENDS

PERSAFE biedt de optie om je online status en actuele locatie te delen met familie en vrienden buiten de alarmcirkels, bijvoorbeeld voor gebruikers die geen hulpverlener voor jou zijn (ouders of kind). Dit is handig voor familie coördinatie of als je verbonden met elkaar wilt blijven. Friends worden in de app getoond op een separaat scherm. Dit scherm wordt pas zichtbaar in de app als je minimaal 1 friend hebt aangemaakt.
Ga naar “manage” in het app menu, en klik op “FRIENDS”

Je ziet nu een overzicht van al je bestaande friends met volgende informatie;

  • Status geaccepteerd/in afwachting
  • Toon gebruiker in friends scherm JA/NEE

Als je de label bewerkt krijg je informatie of locatie(s) zijn toegevoegd aan deze gebruiker

  • Locaties voor aankomst en vertrek notificaties

Je kunt bestaande friends bewerken of verwijderen of nieuwe friends toevoegen “+ voeg een Friend toe”.

  • Selecteer een friend uit je EIGEN ABONNEMENT in het uitklap menu.
  • Als je friends wilt uitnodigen van BUITEN JOUW ABONNEMENT dan plaats je de cursor in het witte vlak van het uitklap menu en vervolgens geef je het volledige email adres van de PERSAFE-gebruiker in (waaronder deze gebruiker bij PERSAFE geregistreerd staat). PERSAFE zal actief zoeken in bestand en naam van gebruiker weergegeven. Klik op de naam en op “aanmaken”. Een friend van buiten je abonnement krijgt eerst een emailuitnodiging die hij moet accepteren voordat hij als friend actief wordt. In het label van deze friend wordt de status getoond (in afwachting of geaccepteerd)

De gebruiker icoon wordt actief in het FRIENDS-scherm van de app. De Friends die alleen hun online status willen delen worden onder in het app scherm weergegeven. Degene die hun locatie delen worden op de landkaart weergegeven.

Je kunt altijd je “toestemmingen” inzien en wijzigen. Ga hiervoor naar “manage” in het app menu en selecteer “TOESTEMMINGEN”. Zie verder hoofdstuk TOESTEMMINGEN van handleiding.

Je kunt per friend aankomst en vertrek notificaties (PLACES notaties) instellen. Ga hiervoor naar “manage” in app menu en selecteer “PLACES”. Zie verder hoofdstuk PLACES van handleiding.