17. VOORALARM TIMER INSTELLEN

Je kunt ervoor kiezen om een vooralarm in te stellen. Een vooralarm betekent dat de telefoon 60 seconden wacht met het versturen van het alarm.

In deze tijd heeft de alarmgever dan de mogelijkheid om het alarm zelf af te zetten. Op deze manier voorkomt de alarmgever dat een vals alarm naar de contactpersonen of de meldkamer wordt gestuurd.

Hoe stel je het vooralarm in? Volg hiervoor deze stappen;

  1. Open de Persafe app op de telefoon van de alarmgever (degene die de noodknop gebruikt) en open het app menu (3 platte streepjes linkerbovenhoek)
  2. Klik op menu VOORALARM TIMER
  3. Kies alarm type > klik op NOODKNOP VOORALARM
  4. Kies vooralarm timer instelling > klik op “60 SEC”

Als de alarmgever voortaan op de alarmknop of polsband drukt dan wacht de telefoon 60 seconden met het verzenden van het alarm. De telefoon van de alarmgever maakt wel pieptonen  zodat de alarmgever weet dat het alarm is geactiveerd. Als de alarmgever een noodsituatie heeft dan wordt de noodoproep na 60 seconden verstuurd naar de meldkamer of de contactpersonen (afhankelijk welk abonnement bij Persafe is afgesloten).

Was het een vals alarm en wil de alarmgever het alarm afzetten (zodat het niet wordt verstuurd), dan opent de alarmgever de Persafe app op de telefoon. Midden in het scherm staat een wit vlak met een aflopende timer. De timer telt af van 60 seconden naar 0 seconde. Onder de timer staat ANNULEREN. Als je op ANNULEREN klikt voordat de timer op 0 staat dan zet je het alarm af voordat het is verstuurd.