13. ALARMSITUATIE BEËINDIGEN

Als de alarmsituatie zich niet meer voordoet moeten de hulpverleners en eventueel de meldkamer worden geïnformeerd dat alarm is beëindigd. Als je een alarm niet afmeldt blijft het op de alarm-server actief en worden er steeds updates en acties ondernomen. Het is dus belangrijk om een alarm altijd af te melden.

Het kan ook voorkomen dat de alarmgever niet zelf het actieve alarm beëindigd maar dat dit op afstand voor hem gebeurt, bijvoorbeeld door de meldkamer of door een van zijn actieve hulpverleners.

PERSAFE kent de volgende manieren om een alarm te beëindigen en af te melden op de alarm-server;

  • Om een actief alarm op de telefoon van de alarmgever te beëindigen moet je de rode sliderknop helemaal naar links bewegen (tot de rand van de telefoon) en dan loslaten. Zolang de telefoon in alarm is, is de bovenzijde van het app scherm rood (of lichtblauw bij assistentieverzoek). Je kunt controleren of alarm succesvol is beëindigd als bovenzijde app scherm grijs kleurt.
  • Om een actief alarm op afstand via een telefoon van een hulpverlener te beëindigen druk je op de oranje knop rechtsboven in alarmbericht op de telefoon van de actieve hulpverlener (die alarmoproep heeft geaccepteerd). Volg de instructies op het scherm.
  • De meldkamer kan een alarm op afstand beëindigen als de centralist van de meldkamer daartoe besluit.
  • Op de Badge kan een alarm worden beëindigd door de groene knop 3 seconden ingedrukt te houden

Zodra alarm succesvol is afgemeld bij de alarm-server ontvangen alle hulpverleners in de alarmcirkel een bericht met 2 pieptonen (Android en iOS notificatie melding), wordt alarmbericht gedeactiveerd en ontvang je een einde noodoproep bericht in je INBOX. Voor privacy redenen kan een INBOX noodoproep bericht wat is beëindigd niet meer worden geopend. Tevens wordt het alarm ook automatisch afgemeld in de meldkamer en in de “alarm centre” functie in het my.persafe portaal.