13. WAT DOET DE MELDKAMER BIJ EEN ALARMOPROEP?

Dit is van toepassing in het abonnement “alarmeren naar de meldkamer” en bij het abonnement “alarmeren naar eigen contactpersonen” als het alarm wordt doorgezet naar de meldkamer omdat niemand van de contactpersonen de alarmoproep accepteert.

Zodra het alarm binnenkomt bij de Europac-meldkamer nemen we de volgende acties;

  1. We proberen de alarmgever te bellen op de bij ons bekende telefoonnummer(s). We doen dit standaard om een vals alarm uit te sluiten. Als de alarmgever de telefoon kan opnemen is het meestal een vals alarm en kunnen we het alarm meteen afzetten.
  2. Als de alarmgever niet in staat is om de telefoon aan te nemen, en de alarmgever gebruikt een Android telefoon, dan beluisteren we de audio opname die is gestart toen de alarmgever op de noodknop drukte. Meestal geeft de audio opname veel informatie over wat er bij de alarmgever aan de hand is. Als duidelijk is dat er geen 112 situatie is dan zullen we direct contact leggen met de opgegeven contactpersonen zodat zij naar de alarmgever kunnen toegaan. Als direct duidelijk is dat er een 112-situatie is zullen we de betreffende 112 hulpdienst naar de alarmgever toe sturen.
  3. Als we met de alarmgever direct willen spreken zullen we de spreek/luister functie activeren. De luidspreker en de microfoon van de telefoon van de alarmgever wordt automatisch actief. Als uit het contact duidelijk wordt wat de noodsituatie is zullen we de 112 hulpdienst naar de alarmgever toe sturen of contact maken met de opgegeven contactpersonen zodat zij naar de alarmgever kunnen toegaan.
  4. Als we geen (goed) contact krijgen met de alarmgever zullen we contact maken met de opgegeven contactpersonen en vragen om naar de alarmgever toe te gaan om polshoogte te nemen. 

Zodra de meldkamer een ambulance naar de alarmgever stuurt wordt de geregistreerde informatie bij “toegang tot de woning” en “medische informatie” meegestuurd met de ambulance (zie punt 6 van de handleiding).

Als is aangegeven dat de contactpersonen altijd geïnformeerd moeten worden bij inzet van een 112 hulpdienst (zie punt 6 van de handleiding) dan zal Europac dit ook zo uitvoeren.